Vítejte na internetových stránkách
STŘEDNÍ ŠKOLY STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
- vzdělávacího subjektu s dlouholetou tradicí,
bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím.

 

VYHLÁŠENÍ IV. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že podáním zápisových lístků v předchozích kolech přijímacího řízení nebyly naplněny stanovené počty přijímaných uchazečů, dle § 60, odst.(10) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuji čtvrté kolo přijímacího řízení pro obory denní formy vzdělávání:

s maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie (čtyřleté)

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
6
31. 8. 2017
Ve IV. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole s následujícími odlišnostmi v hodnocení uchazečů dle výsledku přijímací zkoušky:
- uchazeč, který konal v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku na střední školu formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury, může předložit společně s přihláškou potvrzené výsledky přijímací zkoušky z 1.kola,
- uchazeč, který s přihláškou nepředloží výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z přijímací zkoušky 1. kola, bude ve 4. kole konat přijímací zkoušku srovnatelné obtížnosti z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury

tříleté s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař, kuchařka

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
5
31. 8. 2017
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, servírka

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
6
31. 8. 2017
Ve III. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole.

 

 

 

SOU stará budova
J.A.Komenský
 

O škole
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory studia
Přijímací řízení
Maturitní zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní řád
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA