TŘÍDNÍ UČITELÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/ 2016

sudý
týden
číslo
učebny
třídní učitel
lichý
týden
číslo
učebny
třídní učitel

ČB1A
7
Rafajová
Č1B
7
Potužáková

K1A
8
Chrudimský
KCu1B
11
Štěrba

Kd1
6
Skoupá

G1
14
Klik
G1
14
Klik

GN1
3
Gubičová
GN1
3
Gubičová

Č2A
2
Moučková
Č2B
8
Langová

K2A
11
Pospíchal
K2B
10
Francová

G2
15
Dostalová
G2
15
Dostalová

GN2
12
Matasová
GN2
12
Matasová

Č3A
10
Brtková
Č3B
2
Potužáková

K3A 9
Lang
K3B
9
Veselý

G3 13 Fikarová G3 13 Fikarová

G4 1 Pospíchal G4 1 Pospíchal

D1M 3 Bendová D1M 3 Bendová


K Kuchař
Č Číšník, servírka
B Číšník, barman, barista
Cu Cukrář
Kd Kadeřník
G Gastronomie
GN Gastronomie, nástavba
DM Gastronomie, nástavba, dálková
<
O škole
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory studia
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty

Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA