Školní řád platný od 4.9.2017 klikněte zde

Příloha A školního řádu - Pravidla hodnocení žáků klikněte zde

Příloha B školního řádu - Poradenské služby školy klikněte zde

Příloha C školního řádu - Provozní řády učeben klikněte zde

Strategie a krizový plán prevence rizik. chování žáků klikněte zde

Minimální preventivní program klikněte zde

Povinně zveřejňované informace klikněte zde

Provozní řád školy klikněte zde

Kamerový systém školy klikněte zde

Informace o zpracování osobních údajů dle § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. klikněte zde

Informace žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům klikněte zde

Střednědobý výhled rozpoču na období 2018 - 2019 klikněte zdeVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

formát pdf

 

 
AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA