Projekty, do kterých se škola zapojila:

STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB KARLOVY VARY,
příspěvková organizace
Z dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ realizuje škola v rámci svého projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008066 následující aktivity:

III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8hod.
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16hod.
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24hod.
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

V rámci partnerství mezi Karlovými Vary a izraelským městem Eilat připravily Střední škola stravování a služeb a karlovarská Obchodní akademie studijní stáž pro svých 12 žáků na Univerzitě Ben Gurion v Eilatu. Intenzivní program v oblasti hotelnictví, pohostinství a kulinářského umění zahrnoval jak akademickou přípravu, tak také odbornou praxi na půdě významných hotelových komplexů v Eilatu. Studijní pobyt žáků byl též doplněn poznávacími aktivitami historicky, kulturně i gastronomicky zajímavého Izraele. Město Karlovy Vary žáky podpořilo finančním příspěvkem na leteckou dopravu


 

STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB KARLOVY VARY,
příspěvková organizace
Z dotace Výzvy č.56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje škola v roce 2015 v rámci projektu „Podpora jazyků“ CZ.1.07/1.1.00/56.2610 tyto aktivity:

Jazykově vzdělávací pobyt pro 21 žáků v Německu

Jazykově vzdělávací pobyt pro 21 žáků ve Velké Británii

Zahraniční jazykový kurz pro 1 učitele v Německu

 

 

S finanční podporou Města Karlovy Vary realizovala škola již čtyři prázdninové výukové campy netradičních sportů pro karlovarské žáky základních a středních škol. Program byl zaměřen na moderní a pro mládež atraktivní druhy sportů jako je frisbee, ringo, interkros, softbal a in-line. Akce vedené Mgr. Lubošem Veselým a Mgr. Miroslavou Moučkovou podtrhly komunitní význam a přínos naší školy a poskytly prostor aktivnímu trávení volného času karlovarské mládeži.                 

Termíny akcí:  27. – 29.8. 2013
26. – 28.8. 2014
26. – 28.8. 2015
24. – 26.8. 2016
 

 

 

S finanční podporou Karlovarského kraje realizuje škola každoročně krajská finále sportovních soutěží žáků a týmů středních škol. Akce vedené Mgr. Lubošem Veselým a Mgr. Miroslavou Moučkovou poskytují unikátní prostor pro podporu, rozvoj a propagaci sportu na středních školách kraje.
Akce pořádané školou v roce 2014,2015, 2016 a 2017:

Finále krajského kola Karlovarského kraje

  • basketbalu žáků středních škol, kategorie družstev dívek a chlapců
  • basketbalu 3 + 3 žáků středních škol, kategorie družstev dívek a chlapců
  • badmintonu žáků středních škol, kategorie družstev dívek a chlapců

Krajské kolo soutěže družstev na in–line bruslích

S finanční podporou Karlovarského kraje realizovala škola projekty specifické primární prevence pro rizikovou skupinu mládeže. Jednalo se o adaptační pobyty tříd:
- K1B od 11.9. do 13.9. 2014
- Č1A od 3.9. do 4.9. 2015 a K1B od 10.9. do 11.9. 2015
- K1A od 8.9. do 9.9. 2016, ČB1A od 15.9. do 16.9. 2016 a KCu1B od 22. do 23.9. 2016
- Č1A od 7.9. do 8.9.2017, K1B od 14.9. do 15.9.2017 a KdCu1A od 21.9 do 22.9.2017

 


 

Pro zkvalitňování podmínek vzdělávání čerpáme finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.5, zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

DIGITÁLNÍ ARCHIV - VÝSTUPY INOVACE
SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

Nositel projektu Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary

Název projektu Modernizace výuky SOU stravování a služeb KV

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0963

Datum zahájení 1. 9. 2012

Datum ukončení 31. 8. 2014

Materiály jsou přístupné pedagogům a žákům na vnitřním uložišti školy, pro veřejnost na vyžádání. Materiály III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsou přístupné ve webovém prostoru ftp://ftp.sou-stravovani.cz nebo veřejně na portále www.dumy.cz

 

1.2 Český jazyk ČJ_I_S1 klikněte zde

    ČJ_I_S2 klikněte zde

    ČJ_II_S1 klikněte zde

    ČJ_II_S2 klikněte zde

  Společenské vědy ObV_S1 klikněte zde

    ZSV_S2 klikněte zde

2.2 Cizí jazyky CizJ_S1 klikněte zde

    CizJ_S2 klikněte zde

3.2. Informační technologie ICT_I_S1 klikněte zde

    ICT_I_S2 klikněte zde

    ICT_I_S3 klikněte zde

    ICT_II_S1 klikněte zde

    ICT_II_S2 klikněte zde

    ICT_II_S3 klikněte zde

  Odborné předměty OdP_S1 klikněte zde

    OdP_S2 klikněte zde

    OdP_S3 klikněte zde

  Tělesná výchova TV_S1 klikněte zde

    TV_S2 klikněte zde

    TV_S3 klikněte zde

4.2. Matematika M_I_S1 klikněte zde

    M_I_S2 klikněte zde

    M_II_S1 klikněte zde

    M_II_S2 klikněte zde

5.2. Ekonomika EKU1_S1 klikněte zde

    EKU1_S2 klikněte zde

  Odbyt a obsluha OaO_S1 klikněte zde

    OaO_S2 klikněte zde

  Odborný výcvik OV_S1 klikněte zde

    OV_S2 klikněte zde

  Potraviny a výživa PV_I_S1 klikněte zde

    PV_I_S2 klikněte zde

    PV_II_S1 klikněte zde

    PV_II_S2 klikněte zde

  Technologie T_S1 klikněte zde

    T_S2 klikněte zde

6.2. Ekonomika EKU2_S1 klikněte zde

    EKU2_S2 klikněte zde

 

Projekt UNIV 2 KRAJE podpořil proměnu školy v otevřenou instituci a centrum celoživotního učení.


Zahraniční aktivity školy jsou založeny především na projektové spolupráci s těmito subjekty v Německu.


Škola se jako partner zapojila v rámci programu Leonardo da Vinci do projektů mobility a programu celoživotního učení.

 

Škola svým absolventům vydává Europass-dodatek osvědčující kvalifikaci dle jednotného Evropského rámce kvalifikací EQF a zvyšuje tím uplatnitelnost na trhu práce EU.


 


AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
   Dotace města KV
   Dotace Karlovarský kraj
   Dotace MŠMT
   Dotace zahraniční aktivity
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA