PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

VYHLÁŠENÍ IV. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že podáním zápisových lístků v předchozích kolech přijímacího řízení nebyly naplněny stanovené počty přijímaných uchazečů, dle § 60, odst.(10) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuji čtvrté kolo přijímacího řízení pro obory denní formy vzdělávání:

s maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie (čtyřleté)

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
6
31. 8. 2017
Ve IV. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole s následujícími odlišnostmi v hodnocení uchazečů dle výsledku přijímací zkoušky:
- uchazeč, který konal v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku na střední školu formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury, může předložit společně s přihláškou potvrzené výsledky přijímací zkoušky z 1.kola,
- uchazeč, který s přihláškou nepředloží výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z přijímací zkoušky 1. kola, bude ve 4. kole konat přijímací zkoušku srovnatelné obtížnosti z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury

tříleté s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař, kuchařka

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
5
31. 8. 2017
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, servírka

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
17
31. 8. 2017
Ve III. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole.

 

 
KONEČNÉ výsledky 3.kola přijímacího řízení

65–51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař klikněte zde

65–51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník klikněte zde

65–51-H/01 Číšník, barman, barista klikněte zde

 

VYHLÁŠENÍ III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že podáním zápisových lístků v předchozích kolech přijímacího řízení nebyly naplněny stanovené počty přijímaných uchazečů, dle § 60, odst.(10) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení pro obory denní formy vzdělávání:

s maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie (čtyřleté)

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
8
30. 6. 2017
65-41-L/51 Gastronomie (dvouleté nástavbové denní)

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
1
30. 6. 2017
Ve III. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole s následujícími odlišnostmi v hodnocení uchazečů dle výsledku přijímací zkoušky:
- uchazeč, který konal v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku na střední školu formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury, může předložit společně s přihláškou potvrzené výsledky přijímací zkoušky z 1.kola,
- uchazeč, který s přihláškou nepředloží výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z přijímací zkoušky 1. kola, bude ve 3. kole konat přijímací zkoušku srovnatelné obtížnosti z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury

tříleté s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař, kuchařka

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
11
30. 6. 2017
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, servírka

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
18
30. 6. 2017
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, barman, barista

Počet míst pro III. kolo :
Přihlášky lze podat do :
2
30. 6. 2017
Ve III. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole.
 
KONEČNÉ výsledky 2.kola přijímacího řízení

65–51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař klikněte zde

65–51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník klikněte zde

29–54-H/01 Cukrář klikněte zde

 

VYHLÁŠENÍ II. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že podáním zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení nebyly naplněny stanovené počty přijímaných uchazečů, dle § 60, odst.(10) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro obory denní formy vzdělávání:

s maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie (čtyřleté)

Počet míst pro II. kolo :
Přihlášky lze podat do :
8
26. 5. 2017
65-41-L/51 Gastronomie (dvouleté nástavbové denní)

Počet míst pro II. kolo :
Přihlášky lze podat do :
6
26. 5. 2017
Ve II. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole s následujícími odlišnostmi v hodnocení uchazečů dle výsledku přijímací zkoušky:
- uchazeč, který konal v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku na střední školu formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury, může předložit společně s přihláškou potvrzené výsledky přijímací zkoušky z 1. kola,
- uchazeč, který s přihláškou nepředloží výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z přijímací zkoušky 1. kola, bude ve 2. kole konat přijímací zkoušku srovnatelné obtížnosti z matematiky a jejích aplikací a českého jazyka a literatury

tříleté s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař, kuchařka

Počet míst pro II. kolo :
Přihlášky lze podat do :
18
26. 5. 2017
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, servírka

Počet míst pro II. kolo :
Přihlášky lze podat do :
20
26. 5. 2017
29-57-H/01 Cukrář

Počet míst pro II. kolo :
Přihlášky lze podat do :
2
26. 5. 2017
Ve II. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole.
 
KONEČNÉ výsledky 1.kola přijímacího řízení

65-41-L/01 Gastronomie klikněte zde

65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) klikněte zde

65–51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař klikněte zde

65–51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník klikněte zde

65–51-H/01 Číšník, barman, barista klikněte zde

29–54-H/01 Cukrář klikněte zde

69–51-H/01 Kadeřník klikněte zde

 

Tříleté obory s výučním listem (denní)

29-54-H/01 Cukrář

69-51-H/01 Kadeřník

65-51-H/01 Číšník, barman, barista

65-51-H/01 Číšník, servírka

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka


Uchazeči budou hodnoceni takto:
- hodnocení dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
- kritéria hodnocení přijímacího řízení ke stažení zde
 
Jak se přihlásit:
- podat škole přihlášku do 1. 3. 2017
- na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
- na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
- na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje - hůlkovým písmem, uvést emailové adresy
- rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, budou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
- do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
-

zápisový lístek vydává svým žákům základní škola ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova "B", II.patro

 

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 Gastronomie


Uchazeči budou hodnoceni takto:
- hodnocení dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%
- hodnocení výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 60%
- kritéria hodnocení přijímacího řízení ke stažení zde
 
Jak se přihlásit:
- podat škole přihlášku do 1.3.2017
- na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
- na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
- k přihlášce doložit případné doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
- na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje - hůlkovým písmem, uvést emailové adresy
- rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, jsou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
- do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
-

zápisový lístek vydává svým žákům základní škola ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova "B", II.patro

 

Nástavbové studium (denní)

65-41-L/51 Gastronomie


Uchazeči budou hodnoceni takto:
- hodnocení dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%
- hodnocení výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 60%
- kritéria hodnocení přijímacího řízení ke stažení zde
 
Jak se přihlásit:
- podat škole přihlášku do 1.3.2017
- do přihlášky označit termín, ve kterém se uchazeč dostaví k přijímací zkoušce
- vyplnit stranu č.2 přihlášky - vysvědčení za jednotlivé ročníky oboru s výučním listem, současní žáci 3. ročníku oboru s výučním listem vyplní jen 1.pololetí (žákům školy potvrdí na přihlášku prospěch třídní učitel, ostatní přiloží ověřené kopie vysvědčení z oboru výučním listem)
- k přihlášce přiložit ověřenou kopii výučního listu - pokud jste již vyučen/a
- na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
- na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje - hůlkovým písmem, uvést emailovou adresu

 

Informace o přijímacím řízení:  

sekretariát Jitka Valvodová tel.: 353 176 611

 

Formuláře přihlášek ke stažení  

denní forma SŠ xls soubor

nástavbové studium xls soubor

Informace krajského úřadu k vydání zápisového lístku a formulář žádosti ZDE

 

 

 

 


  
< 


 

O škole
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory studia
Přijímací řízení
Maturitní zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní řád
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA