PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Tříleté učební obory s výučním listem (denní)  

29-54-H/01 Cukrář  

69-51-H/01 Kadeřník  

65-51-H/01 Číšník, barman, barista  

65-51-H/01 Číšník, servírka  

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka  


Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 Gastronomie  


Nástavbové studium (denní)

65-41-L/51 Gastronomie  

 

 

 

 

 

 


 

 

< 


 

AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA