Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo usnesením č. ZK 439/11/17 ze dne 1.11.2017 o rozdělení Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek tak, že se nástupnickou školou pro vzdělávání v oboru
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby stává
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, a to dnem 1.1.2018.

Tímto nově vzniká
Odloučené pracoviště školy - Stará Role
Závodu míru 144
360 17 Karlovy Vary
Kontakty Tel.: 353 561 582/682, 353 224 033/4
Tel. sborovna: 731 408 230

Vedení odloučeného pracoviště
Ing. Dana Vraná, zástupkyně ředitele školy
Email: vrana@ssstravovani.cz
Tel.: 731 408 230

Ing. Marcela Polcarová, vedoucí učitelka odborného výcviku
Email: polcarova@ssstravovani.cz
Tel.: 736 514 037

 Aktuality

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA